Husk at få opdateret og tinglyst skøde ved boligkøb

11 marts 2018 Astrid Pedersen
Husk at få opdateret og tinglyst skøde ved boligkøb

I forbindelse med bolighandel er skødet et af de vigtigste dokumenter. Skødet er, groft sagt, en meget kort version af købsaftalen. Skødets funktion er at figurere i den offentligt tilgængelige tinglysningsbog. Her fungerer det som den officielle dokumentation for boligens ejerforhold. Hvis den retmæssige ejer af boligen ikke fremgår af det tinglyste skøde, er ejerforholdet ugyldigt. Og hvis køber ikke får opdateret skødet, når handelen er afsluttet, vil sælger i princippet være i stand til at misbruge sin position som figurant på skødet. Dette kan ske ved, at han eksempelvis optager lån i boligen, eller simpelt hen sælger den videre til anden side – det, man kalder ”dobbeltsalg”.

Opdatering af skøde – en nødvendig procedure i forbindelse med boligkøb

For at sikre, at du som nybagt boligejer ender i den form for uføre, bør du lade din boligadvokat stå for opdatering og tinglysning af skødet – eventuelt udfærdigelse af et helt nyt skøde. Din boligadvokat vil sørge for, at ordlyden i skødet er tilstrækkelig og opfylder alle de lovmæssige krav, og at både du og sælger får underskrevet skødet ved hjælp af NemID, inden det indmeldes til tinglysning, og det nye ejerforhold hermed bliver gjort vitterligt.

Ændring af skøde ved samlivs ophør eller skilsmisse

Det samme gør sig gældende, hvis du og din ægtefælle eller papirløse samlever beslutter at gå hver til sit. Skal den ene part blive boende i huset eller i lejligheden, skal den anden part ikke længere fremgå som ejer af boligen – og derfor skal vedkommende slettes fra skødet. Midt i den almindelige forvirring og slidsomme procedure, en skilsmisse med tilhørende fraflytning udgør, kan man nemt komme til at glemme denne detalje. Derfor er det tilrådeligt at lade sin boligadvokat forestå den lovpligtetige opdatering og tinglysning af skødet, så det kommer til at afspejle de aktuelle forhold.

Du kan læse mere om skøde på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder