Undgå bøvl med byggeriet – indgå en AB Forbruger aftale

Når du som virksomhedsejer eller privatperson skal have renoveret, ombygget eller bygget nyt, er det en fordel, at du indgår en klar aftale med den entreprenør eller håndværker, som skal udføre opgaven. Dermed kan du undgå mange misforståelser, uoverensstemmelser og uklarheder i forhold til byggeriet eller renoveringens udførelse. Der er som regel mange penge på spil i forbindelse med byggeprojekter, og du kan som forbruger opnå en bedre forbrugerbeskyttelse ved at indgå en ”AB Forbruger – Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejde for forbrugere”. I aftalen kan I skrive alt ned vedrørende eksempelvis tidsplaner, levering, forbrugerens forpligtelser og betaling, sikkerhedsstillelse osv. Hvis I undervejs finder ud af, at der skal ændres i aftalen, kan I indgå en ”AB Forbruger – Tillægsaftale”, så der er juridisk styr på tingene. Vil du gerne vide mere om AB Forbruger aftale, så finder du uddybende information på AB-Forbruger.dk. Her tilbyder advokatfirmaet Hviid Advokater desuden juridisk rådgivning, hvis du har brug for en kompetent, erfaren og uvildig entrepriseadvokat til at hjælpe dig i forbindelse med en AB Forbruger Aftale. Hviid Advokater er et landsdækkende advokatfirma, så uanset hvor I Danmark, du bor, kan du altid komme i kontakt med firmaet dygtige advokater. Deres entrepriseadvokater er højt specialiserede og kan hjælpe dig med alle slags juridiske problemstillinger, som kan forekomme inden for et byggeri. Det kan eksempelvis være forsinkelse, manglende aflevering af byggeriet, ekstraarbejde, fejl og mangler ved byggeri, udbetaling af garanti, dagbøder ved forsinkelse af byggeri, syn og skøn, sagkyndige beslutninger, sager for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller andre juridiske problemer.

Første samtale med entrepriseadvokat er gratis

”AB Forbruger – Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejde for forbrugere” har eksisteret siden januar 2010 og adskiller sig fra regelsæt AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) ved, at bl.a. forældelsesfristen er ændret fra 5 til 10 år. Derudover er kravet om sikkerhedsstillelse ændret, så det ikke er et krav, at entreprenøren stiller sikkerhed, men der kan indgås en frivillig aftale om, at entreprenøren stiller 15 % sikkerhed. Derudover er det et krav, at alle beløb skal være inkl. moms. Selvom juraen lyder lidt kringlet på området, så kan det absolut anbefales at lave en kontrakt, inden byggeriet går i gang. Hvis du har brug for at få afklaret juridiske spørgsmål i forbindelse med indgåelse af en AB Forbruger aftale, eller har du eksempelvis problemer med en håndværker eller entreprenør, som ikke leverer til tiden eller overholder jeres aftaler, så kan du få kompetent juridisk onlinerådgivning hos Hviid Advokater. Du får den første samtale helt gratis, hvor du kan få afklaret din situation og dit behov for juridisk hjælp. Udfyld blot kontaktformularen på hjemmesiden, og så bliver du kontaktet af en dygtig entrepriseadvokat.